Log in
Jan Pieter Schoon is Functionaris Gegevensbescherming bij Incura, EPD-software voor logopedisten. Hij is hét aanspreekpunt voor alle aspecten op het gebied van informatiebeveiliging. In 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn. Wat betekent dit voor logopedisten?

“Regelmatig vragen onze logopedieklanten wat wij als zakelijke relatie doen met hun gegevens in onze software. Het gaat dan niet alleen om patiëntgegevens, maar ook over gegevens van de praktijk en de logopedist zelf.” De ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ (Wbp) is heel duidelijk over wat wel en wat niet is toegestaan. Het doel waarvoor gegevens worden opgeslagen staat centraal. “Ons doel is ervoor zorgen dat onze klanten hun eigen praktijkadministratie zorgvuldig, efficiënt en betrouwbaar kunnen voeren en in overeenstemming met de geldende wetgeving en beroepsrichtlijnen. Persoonlijke gegevens of patiëntgegevens van onze klanten worden niet voor andere doeleinden gebruikt.”

“Maak duidelijke afspraken over persoonsgegevens”

Handelen in strijd met deze regel kan u verplichten tot het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en kan leiden tot hoge boetes. “Wij raden onze klanten altijd aan om met alle relaties (die beschikking krijgen over persoonsgegevens) schriftelijke afspraken te maken over welke werkzaamheden worden verricht en met welk doel