Log in
‘Communiceren is zo belangrijk. In je werk, in vriendschappen. Communiceren betekent meedoen.’ Jenta Sluijmers is leidinggevende van verschillende teams bij de GGD (Jeugdgezondheidszorg) in Amsterdam. Een van die teams is het team preventieve logopedie, een beroepsgroep die haar na aan het hart ligt. Jenta is ook docent van de cursus 'Preventieve logopedie loont' van Pro Education.

“We weten steeds beter dat het belangrijk is om taalproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren. Zo kun je voorkomen dat er communicatieproblemen en daardoor opvoedings- of sociale en emotionele problemen ontstaan”, zegt Jenta. De logopedisten uit het team preventieve logopedie van de GGD in Amsterdam bezoeken daarom alle kinderdagverblijven en centra voor vroeg- en voorschoolse educatie. Ook houden zij spreekuur bij de Ouder- en Kindteams (voorheen de consultatiebureaus). “Preventieve logopedie biedt kansen”, stelt Jenta. “Voor de kinderen om wie het gaat, hun ouders en begeleiders, maar ook voor logopedisten zelf.”

Jonge kinderen

Van oudsher werkten preventieve logopedisten vooral op scholen. Zij deden bijvoorbeeld de screening van 5-jarigen. “Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de screening, onder andere beschreven in een nieuwe richtijn ’taalontwikkeling’, blijkt dat je er al veel eerder bij moet zijn”, zegt Jenta. Daarom kiest de GGD in Amsterdam ervoor om aandacht te besteden aan de taal- en spraakontwikkeling van kinderen die jonger zijn dan 4