Log in
Per toeval rolde ze in het Logopedie-vak, maar sinds haar eerste werkervaring met mensen met een beperking weet Carla van Oostendorp het zeker: dit is het. Dankzij haar 28 jaar ervaring met Logopedie voor mensen met een handicap, zag zij de ontwikkelingen. Wat brengt zij voor toekomst aan haar leerlingen bij de Tyltylschool in Rotterdam en hoe ziet die toekomst er voor het vakgebied uit?

Eigenlijk was ze van huis uit sporter en was de opleiding tot gymdocent een logische keuze. Maar het bleek niet te zijn wat ze dacht. ‘Een beroepskeuzetest gaf aan dat ik in de zorg moest gaan werken… Oké, maar wat dan?’ Er was nog ruimte bij de opleiding Logopedie. ‘Ik heb toen een bezemdag Logopedie gevolgd. Onder andere door de raakvlakken met mijn sportachtergrond bleek dit echt mijn vak te zijn.’

De Tyltylschool waar Carla werkt is een school voor kinderen met één of meer lichamelijke beperkingen. In een multidisciplinair team wordt samengewerkt om alle leerlingen te ondersteunen. De eerste drie maanden worden de kinderen geobserveerd door Carla. ‘We maken kennis, bouwen een band en letten op de handelingen. Hoe is de motoriek? De houding? Hoe eet en drinkt het kind? Hoe is de rompbalans?’ Maar ook veel communicatie, kan het kind al spreken? Maakt hij onderscheidende geluiden? Hoe is de articulatie?’ Vanuit daar wordt gekeken wat het kind nodig