Log in
Samenwerking is voor logopediste Sabrina van Weering en diëtist Harmen de Jong de sleutel tot de zorg bij ’s Heeren Loo. Hier behandelen zij mensen met een verstandelijke beperking. Een dubbelinterview met de logopedist en diëtist die de koppen bij elkaar steken.

Iedereen met een verstandelijke beperking kan terecht bij ’s Heeren Loo. Er is, een werk-/leerbedrijf, dagbesteding en begeleid wonen. Daarnaast vindt er behandeling plaats door zorgprofessionals. Hoe houd je de regie in een groot aanbod zorgprofessionals? voor een hele diverse doelgroep? Dat begint bij de arts of orthopedagoog die verwijst naar de betreffende zorgprofessional. ‘We werken op hulpvraag. Dat houdt in: als er een zorgvraag is vanuit de arts of orthopedagoog, pakken wij dat op,’ legt Sabrina uit. Harmen vult haar aan: ‘Wij kijken waar wij kunnen helpen, van daaruit stel je een diagnose en doe je observaties. Dan begint het behandelen, coachen, adviseren en overleggen.’

En dat overleggen gebeurt niet alleen met de cliënt en zijn omgeving, maar ook onderling. ‘Sabrina en ik zitten dicht bij elkaar, ik draai mijn bureaustoel om en stel haar direct een vraag. Daardoor versterken we elkaar.’ Want met zoveel vakgebieden onder één dak, is het goed om samen te kunnen nadenken