Commissie funderend onderwijs (FvOv)

De NVLF heeft een zetel in deze commissie van FvOv. Tijdens de vergaderingen wordt vooral ingegaan op die onderwerpen die te maken hebben met de cao’s in het primair- en het voorgezet onderwijs.

De NVLF is een van de beroepsorganisaties die deel uitmaken van FvOv. Mede namens de leden van de NVLF onderhandelt FvOv voor de cao’s in onder andere het primair en het voortgezet onderwijs. De onderhandelaars van FvOv voeren ook overleg op schoolniveau in het kader van fusie en reorganisatie.

Zie verder www.fvov.nl.

Meer weten? Neem contact op met het bureau van de NVLF.

Datum en tijdstip:
2018-03-12T13:00:00 2018-03-12T17:00:00
Locatie:
Adres:

Zeist
Aanmeldperiode: