Log in
Ze zeggen het zelf: het logopedisch werkveld zit in een woelige tijd. Vier van de zes leden van het NVLF-verenigingsbestuur laten daarom hun licht schijnen over het vakgebied. Wat brengt 2017? En wat kan het bestuur en de NVLF betekenen voor de leden?
Suus van Geffen

“We willen logopedisten ontlasten, niet belasten”

‘De afgelopen jaren is er ontzettend veel veranderd voor logopedisten, bijvoorbeeld op administratief gebied. De NVLF heeft in overleg met haar leden een aantal kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, zoals richtlijnen en kwaliteitscriteria. De invoering daarvan zorgt voor verzwaring van de administratie. We realiseren ons dat daar onrust over is onder logopedisten. De administratieve last voor logopedisten wordt sowieso steeds zwaarder door eisen van de zorgverzekeraars, dus ik begrijp dat logopedisten niet staan te springen om nog meer papierwerk. Daarom besteden we de komende tijd vooral aandacht aan de implementatie van de richtlijnen en de overige criteria. We willen logopedisten laten kennismaken met de criteria, uitleggen waarvoor ze bedoeld zijn en scholing bieden voor wat er bedacht is. We willen logopedisten ontlasten, niet belasten. Dat doen we onder meer door met andere zorgverleners bij de politiek en zorgverzekeraars aan te dringen op substantiële lastenvermindering. Tegelijkertijd moeten we leden uitleggen dat het

Bauke Leijenaar zit sinds 2016 in het verenigingsbestuur van de NVLF. Hij runt samen met een collega een aantal logopedievestigingen in Drenthe en is gespecialiseerd in hyperventilatie en stemklachten. Daarnaast is hij onder andere docent aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Andy van Kollenburg is sinds vijf jaar bestuurslid bij de NVLF en voorzitter van de commissie PR & Communicatie. Als teamleider/logopedist richt ze zich op preventieve logopedie bij OnderwijsAdvies.

Moniek Drinkenburg is sinds 2011 lid van het NVLFbestuur, in de functie van penningmeester. Daarnaast runt ze samen met haar team een vrijgevestigde logopediepraktijk met drie locaties. Ze heeft zich toegelegd in onder andere kinderen met leesproblemen, leer- en gedragproblemen.

Gretha Donkerbroek werkt al bijna veertig jaar als logopedist, de laatste jaren zowel in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en ouderenzorg als in een vrije vestiging. Sinds juni 2014 is ze lid van het NVLF-bestuur, per september 2015 in de rol van algemeen secretaris.