Log in
De werkdruk is hoog, de wachtlijs¬ten lang en er staan veel vacatures open. Het zijn problemen die vooral binnen de eerstelijns logopedie spelen. Een zij-instromer in de praktijk, kan de praktijkhouder ontlasten, weten Brigitte Decuyper en Stannie Maessen.
Michelle Iwema

Misschien herkennen leden het dynamische duo Brigitte Decuyper en Stannie Maessen van de Zomer­toer Logopedie Evenement 2022, dat afgelo­pen september door de NVLF werd gehouden. Ze vertelden enthousiast over de inzet van studente Stannie in de praktijk van Brigitte. Stannie is zowel stagiaire als praktijkonder­steunende medewerker bij Logopedie Lingua in Houten en Nieuwegein. Haar komst zorgde voor een lagere werkdruk voor medewerkers en praktijkhouder Brigitte en daarmee mede voor meer tevredenheid onder het personeel.

We zijn een paar maanden verder en als we Brigitte en Stannie spreken, is het enthousiasme onverminderd. Het begon allemaal met een simpel telefoontje nu dik een jaar geleden waarin tweedejaars Pro Education student Stannie informeerde naar de stagemogelijkhe­den bij de praktijk. Brigitte begint enthousiast te vertellen: ‘Toen Stannie vertelde dat ze een stageplek zocht, slaakte ik eerst een diepe zucht. Ik krijg vaker telefoontjes voor stage­plekken.