Log in
In Noordoost-Brabant zoeken paramedici de samenwerking om interprofessionele teams te vormen. Het doel: de juiste zorg op de juiste plek. Logopedist Lotte van den Hurk vertelt wat dit haar en de cliënten tot nu toe heeft opgeleverd.
Annemarie van Dijk

De juiste zorg op de juiste plek: het is één van de pijlers van de NVLF. Daarvoor zijn interprofessionele teams nodig, waarin wordt samengewerkt vanuit één visie en zorgplan terwijl de cliënt/patiënt centraal staat. Ook de regio Meijerijstad in Noordoost-Brabant wil steviger samenwerken in de paramedische zorg. Daarom startte er een paar jaar geleden een pilot waar logopedist Lotte van den Hurk sinds anderhalf jaar bij betrokken is. ‘Interprofessionele samenwerking is hard nodig’, zegt ze. ‘Anders blijf je doorbehandelen in je eigen tunnel. Als je samen naar een cliënt kijkt, kijk je via een andere invalshoek naar het probleem of de cliënt. Zo kom je eenvoudiger tot een oplossing en kan de behandeling efficiënter. In een ziekenhuis zit iedereen dicht bij elkaar en weten ze elkaar makkelijk te vinden. Wij paramedici in de eerste lijn moeten ons beter organiseren om dat bereiken. Nu zit iedereen nog te veel op