Log in
‘Goede logopedische zorg bieden, dat is de essentie van het kwaliteitsbeleid’, stelt Judith van der Vloed, beleidsmedewerker bij de NVLF. Ze legt uit wat het kwaliteitsbeleid inhoudt en waarom het zo belangrijk is.
Wilma van Hoeflaken

‘Kwalitatief goede logopedische zorg leveren, die doelmatig is en transparant, dat is de missie van de NVLF’, zegt Van der Vloed. Maar wat is kwaliteit? ‘Het is een containerbegrip. Waar hebben we het precies over? Dat is een interessante vraag.’ Zorg verlenen die inhoudelijk goed is, die vraaggericht is en aansluit bij de behoeften van de patiënt, die doelmatig is – het zijn allemaal aspecten van kwaliteit. ‘We proberen het begrip kwaliteit in te vullen en inzichtelijk te maken. Hoe kunnen de leden bijdragen aan kwaliteit en hoe kan de vereniging de leden daarbij helpen?’ In 2017 wil de NVLF het bestaande kwaliteitsbeleid verstevigen. ‘Wat er is, willen we goed neerzetten, zodat we een stevig fundament hebben voor de toekomst’, aldus Van der Vloed. Het fundament van het kwaliteitsbeleid bestaat uit de kwaliteitstoets, het kwaliteitsregister paramedici, diverse richtlijnen, het beroepsprofi el en de beroepscode. ‘Dat is de basis en dat is best veel’, vindt Van der Vloed. ‘Het loopt uiteen van