Log in
Om te weten hoe uw cliënt de zorg ervaart, kunt u gebruik maken van het Klantervaringsonderzoek (KEO) Logopedie. NVLF ontving onlangs de resultaten 1e lijn van de meetbureaus. Een overzicht van de resultaten ter vergelijking met vorig jaar (betreft gemiddelden).  
Redactie
  • Het merendeel van de cliënten uit de onderzoeken kwamen voor spraak, taal of stem bij de logopedist.
  • 8,9: Wederom krijgt de logopedist dit cijfer van klanten
  • Volgens 42% van de cliënten gaf de logopedist ‘volledig’ advies over hoe nieuwe klachten konden worden voorkomen
  • 55% man, 45 % vrouw: De verhouding mannelijke en vrouwelijke cliënten
  • 76% van de cliënten die meedeed aan een onderzoek gaf aan dat de logopedist altijd voldoende tijd besteedde aan de cliënt. Vorig jaar was dit percentage nog 88.
  • 77% van de cliënten is jonger dan 15 jaar. (Mediquest)
  • Net als vorig jaar gaven de meeste clienten aan dat ze door een leerkracht zijn geadviseerd om contact met een logopedist op te nemen. Gevolgd door de verwijzingen van huisarts en het consultatiebureau.
  • Bij 9576 van de 9671 cliënten probeerde de logopedist goed het probleem te begrijpen.
  • 58% van de logopedisten gaf informatie over de