Log in
Sinds 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Deze nieuwe wetgeving heeft voor werkgevers belangrijke gevolgen. Daarnaast zijn er veranderingen op het gebied van ouderschapsverlof. Wij stelden hierover een paar vragen aan advocaat Jan Kamsteeg. Hij heeft als specialisatie (en passie) arbeidsrecht en is verbonden aan Van As Advocaten te ’s-Hertogenbosch.
Michelle Iwema

Wat is het doel van de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

‘De wet heeft tot doel het verbeteren van de arbeids­voorwaarden van werknemers. Werknemers moeten meer duidelijkheid krijgen over hun arbeidsvoorwaar­den én hun arbeidsvoorwaarden moeten voorspel­baarder worden. Deze wet heeft directe werking dus ik raad werkgevers aan om hun standaard arbeidsovereenkomsten te controleren en waar nodig aan te passen op de nieuwe regelgeving.’

Voor veel logopedisten is het studiekostenbeding niet duidelijk. Wanneer mag een studiekostenbeding worden afgesloten?

Jan Kamsteeg