Log in
Logopedisten gaan verschillend om met het betrekken van ouders bij behandelingen van kinderen. Logopedist Henrike Jansen van Praktijk voor Spreken en Zingen in Lichtenvoorde, betrekt de ouders actief bij haar werk. ‘Zonder ouderparticipatie duurt het behandeltraject langer dan nodig.’
Michelle Iwema

Bij Henrike in de praktijk is het niet de bedoeling dat ouders in de gang wachten tot hun kind klaar is. Integendeel: Henrike begint de behandeling door de ouders te laten ervaren waar de spraakpro­blemen van hun kind aan ten grondslag liggen. ‘Ik laat ze bijvoor­beeld nabootsen hoe hun kind zijn of haar tong beweegt. Ouders worden zodoende direct betrokken en is het ook makkelijker om ze thuis zelf verder te laten oefenen. Als een kind een half uurtje per week bij mij komt, is dat niet genoeg om spraakpro­blemen aan te pakken. Ik heb die ouders nodig om thuis door te oefenen. Doen ze dat niet, dan duurt het