Log in
Als het aan minister Schippers ligt zijn de vrije tarieven over een paar maanden een feit. De NVLF pleit voor de juiste randvoorwaarden en werkt aan een goede voorbereiding. Even de feiten op een rij aan de hand van zeven vragen en antwoorden.
Krista Haneveld

Waarom vrije tarieven?

Het vrijgeven van de tarieven is een vorm van deregulering. Deregulering is het verminderen van officiële regelingen, wetten en bemoeienissen van overheidswege zoals het ministerie van VWS en de Nationale Zorgautoriteit. De NZa heeft met het vrijgeven van prijzen voor ogen dat zorgaanbieders meer in kwaliteit investeren, nieuwe producten ontwikkelen en ondernemender worden. Bovendien worden de kosten van zorg inzichtelijk voor de consument.

Volgens de instantie stimuleert het vrijgeven van de tarieven zorgaanbieders om zich van elkaar te onderscheiden om zo de gunst te winnen van zorgconsument en zorgverzekeraar. De NZa onderzoekt daarom per beroepsgroep of de consument beter af is als er vrije prijzen gelden.

De NZa speelt in het proces van vrijgeven een leidende rol: zij adviseert de minister of het vrijgeven van een markt verstandig is of niet. Er komt alleen een positief advies van de NZa als vrijgeven goed is voor de consument.

Wat betekent vrije tarieven?

Na