Log in
In november 2015 is de logopedische richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van -afasie bij volwassenen’ gepubliceerd. Philine Berns, lid van de werkgroep Richtlijn Afasie, legt uit hoe de ontwikkeling van de richtlijn tot stand kwam en wat het -belang is voor de logopedie.
Ruud Nannes

Waarom is de richtlijn belangrijk voor -logopedisten?

De 40 aanbevelingen die zijn opgenomen in deze richtlijn zijn van belang voor elke logopedist die werkt met personen met afasie; voor elke fase van het methodisch logopedisch handelen zijn er aanbevelingen te vinden in de richtlijn. Bekendheid met de inhoud van de richtlijn en rekening houden met de aanbevelingen tijdens het logopedisch handelen dragen bij aan (het leveren van) goede zorg voor de persoon met afasie. Een belangrijk doel van een richtlijn is bij te dragen aan uniformiteit van het handelen. De bedoeling is dat de logopedist, of deze nu in Maastricht of Groningen werkt, bij personen met afasie de aanbevelingen steeds ‘meeneemt’ in het logopedisch handelen. Dat zal voor de één leiden tot een grotere aanpassing van de manier van werken dan voor de ander, immers elke logopedist heeft persoonlijke voorkeuren, specifieke werkomstandigheden en een andere patiëntengroep.

Eigenlijk zou iedere logopedist die werkt met deze doelgroep een lijstje met