Log in
In de rubriek ‘Vragen aan…’ wordt stilgestaan bij een actueel onderwerp. In deze uitgave geeft de werkgroep die zich bezig heeft gehouden met het ontwikkelen van de richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen’ inzicht in het proces dat is doorlopen voor de totstandkoming van deze richtlijn. De definitieve versie van de richtlijn zal naar verwachting in september 2015 klaar zijn. Vervolgens zal de NVLF deze accorderen. Hierna zal de richtlijn definitief gepubliceerd worden.
Karin Neijenhuis

Evidence-based handelen doe je elke dag

Logopedisten nemen in hun dagelijks handelen veel besluiten: Stoppen of doorgaan met behandelen? Welke behandelmethode zal de beste effecten geven? Is één keer per week behandelen voldoende om effecten te behalen, of toch beter twee keer per week? De ene keer wordt een dergelijk besluit gemakkelijker genomen dan de andere keer. Er bestaat een variatie in onderbouwing: soms neem je een besluit op basis van je (professionele) intuïtie, soms vraag je hierbij een collega om raad, een enkele keer ga je misschien (ook) op zoek in de literatuur. In alle gevallen maak je als professional een weloverwogen beslissing. Het proces van systematische besluitvorming dat voorafgaat aan deze beslissing, wordt klinisch (of log(oped) isch) redeneren genoemd; evidence-based handelen ontstaat door in dit proces ook, op kritische wijze, subjectieve en objectieve gegevens (evidence) mee te wegen. Kortom: evidence-based handelen betekent dat je je keuzes baseert op kritisch beoordeelde informatie. Logopedisten doen dit