Log in
Hoe inzicht in de motorische ontwikkeling zou kunnen bijdragen aan de vroegdiagnostiek van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen
Margreet Luinge

We weten dat een taalontwikkelingsstoornis grote impact heeft op de kwaliteit van leven van kinderen. Het is dan ook niet voor niets dat logopedisten veel belang hechten aan de vroege identificatie van taalstoornissen bij jonge kinderen. Immers, vroege identificatie van taalontwikkelingsstoornissen is van cruciaal belang voor het vroeg kunnen inzetten van de juiste behandeling. We kunnen inmiddels goed onderscheid maken tussen een normaal verlopende taalontwikkeling en een afwijkende taalontwikkeling. Maar we weten nog niet goed hoe we in een vroeg stadium een onderscheid kunnen maken tussen late praters bij wie de taal, vaak met taalstimulering, bijtrekt en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die baat hebben bij multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Misschien kunnen we dit probleem oplossen door ook te kijken naar de motoriek van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.

Een taalontwikkelingsstoornis is een neurologische ontwikkelingsstoornis. Het is meer regel dan uitzondering dat neurologische problemen multifactorieel zijn. We weten echter nog maar weinig over de samenhang tussen de verschillende taal- en motorische vaardigheden en