Log in
Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) organiseert twee maal in de vijf jaar een symposium. Deze keer werd er een symposium georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Het symposium van 28 november 2015 had de titel ‘Vertel Vaardig! Stimulering, diagnostiek, behandeling’. Als locatie werd de Openbare Bibliotheek aan de Oosterdokskade in Amsterdam gekozen. De samenwerking met de OBA bleek voortreffelijk, zowel voor de logistiek als in de uitvoering van het tamelijk ambitieuze programma.
Marthe van Nes

In de vroege ochtend van zaterdag 28 november 2015 spoedden zich ruim tweehonderd professionals in de logopedie, de linguïstiek, uit het onderwijs en uit de kinderopvang naar de zevende verdieping van de Centrale Bibliotheek in Amsterdam. Daar aangekomen wachtte hen een ontvangst met kleurig programmaboekje als kompas bij het complexe onderwerp dat deze dag vanuit verschillende invalshoeken aan de orde zou komen. Binnen 15 parallelsessies waren drie ‘stromen’ te onderscheiden: onderwijs en stimulering van vertelvaardigheid, vertelvaardigheid bij verschillende bevolkingsgroepen en als laatste interventie bij vertelvaardigheid. Een vierde ‘stroom’, wetenschap en onderzoek, werd verzorgd door de beide keynotesprekers.

Akke de Blauw, voorzitter van de symposiumcommissie, opende het symposium. Zij somde de ingrediënten op voor deze dag: 16 sprekers, 1 gastspreker, een informatiemarkt, posterpresentaties en een scriptieprijs. Dit alles met de volgende doelstelling: aandacht voor het directe belang van ‘verhalen vertellen’ voor de taalontwikkeling en in vervolg daarop voor de ontwikkeling van schoolse vaardigheden. Ook sprak zij de hoop uit dat de effectieve