Log in
Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie kreeg begin 2017 een nieuwe opzet en vormgeving. Ook kreeg het blad nieuwe rubrieken en wijzigde de verschijningsfrequentie. Dat leden het vernieuwde vakblad waarderen, blijkt uit het lezersonderzoek dat we in september hielden. Wel gaven leden aan dat de NVLF op het punt van dialoog met leden nog slagen te maken heeft.
Leontina Burgers

Aan het online lezersonderzoek deden 577 leden uit alle werkvelden mee. Uit de enquête blijkt dat het vakblad goed scoort. Lezers geven het blad gemiddeld een 7,2. Het is voor hen – naast de wekelijkse e-nieuwsbrief – de belangrijkste informatiebron van de NVLF. Het vakblad wordt intensief gelezen, bijna iedereen (90%) kijkt het in. Men stelt de ontvangst op prijs en de verschijningsfrequentie van 8 keer per jaar is goed.

Verbetering of niet?

Natuurlijk wilden we ook weten hoe lezers de vernieuwing van het blad waarderen. Bijna een derde van de lezers vindt dat het blad er beter door is geworden. Bij 53% is de waardering hetzelfde gebleven. Bij 15% is de verandering niet opgevallen. Slechts 5% vindt het blad er niet beter op geworden. Van de lezers vindt 80% de artikelen in het blad prettig leesbaar. 78% vindt de artikelen genoeg diepgang hebben en 68% geeft aan dat de artikelen aansluiten bij de interesses. Ook is onderzocht wat het effect van het blad is. Dat is positief: 73% van