Log in
Een goede samenwerking tussen logopedist en ouders kan veel voordelen bieden bij de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Het project COMPLETE zet hierop in.
Erica Renckens

‘Zowel ouders als logopedisten zijn zich bewust van het belang van een goede onderlinge samenwerking, maar we hoorden ook dat deze vaak niet goed vorm kreeg,’ vertelt Inge Klatte, logopedist en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. ‘Uit onze gesprekken bleek dat logopedisten aanlopen tegen verschillende belemmeringen, zoals andere verwachtingen van ouders en ouders die gemaakte afspraken niet nakomen. Ouders voelden zich niet altijd gehoord en hadden nog veel vragen over de diagnose en het behandelproces. Er lag een enorme kans om de uitkomst van de therapie voor het kind te verbeteren.’

In het project COMPLETE gingen onderzoekers uit verschillende disciplines, logopedisten en ouders de afgelopen twee jaar op zoek naar hoe je als logopedist de samenwerking met ouders kunt optimaliseren. De opgedane kennis en praktijkproducten worden gedeeld tijdens het COMPLETE-eindsymposium op 24 maart in Utrecht.