Log in
Kleuters met spraaktaalproblemen blijven nogal eens onder de radar. In de klas zijn ze ‘lekker stil’. Is het lek eenmaal boven, dan gaapt er een groot gat tussen het aanbod op de eigen school en de overstap naar speciaal onderwijs. In Waalwijk hebben ze daar een oplossing voor bedacht.
Suus van Geffen

‘Ikke nieuwe soene heb’, vertelt een van de kleuters in de kring. ‘Ja, ik zie dat jij nieuwe schoenen hebt’, reageert juf Mayke. ‘Ik denk dat je er heel hard mee kunt rennen.’ Het gesprekje vindt plaats in het Taallokaal Waalwijk op SBO Het Zilverlicht in Waalwijk. Juf Mayke is Mayke van Hees, ambulant dienstverlener van Auris. Samen met Maxime Klijn, logopedist op SBO Het Zilverlicht, draait ze op maandag- en donderdagochtend het Taallokaal Waalwijk. In de klas zitten dertien kleuters, zowel van SBO Het Zilverlicht als van reguliere basisscholen in de omgeving. Ze hebben allemaal baat bij extra ondersteuning op het gebied van spraak en taal. Een deel van de kinderen heeft een cluster-2-arrangement en een deel heeft extra spraak-taalaanbod nodig. Van Hees: ‘Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met taalbegrip, spraakproductie, woordenschat of het opvolgen van instructies. Dat soort problemen maakt het lastiger voor een kind om in het dagelijks leven goed te functioneren.’

Tussenvoorziening

Het