Log in
Of het nu om een behandelplan gaat, een opleiding of de realisatie van beleidsvoornemens, het is belangrijk om tussentijds de balans op te maken. Wat zijn de ontwikkelingen, waar gaat het goed, waar kan het beter en waar is bijsturing nodig? Aan het eind van 2022 kijken we naar de voortgang van de ambities die de beroepsgroep zich heeft gesteld voor de periode tot 2027.
Paul Wouters

Een korte terugblik naar de oorsprong van de ambities. Overheid, zorgverzekeraars en beroepsgroepen in de zorg hebben enkele jaren geleden gesproken over ontwikkelingen in de zorg voor de komende tijd. Aanleiding was de noodzaak om de almaar stijgende zorgkosten te beheersen. Er is ingezet op verbetering van de kwaliteit in combinatie met een verhoging van de doelmatigheid. Nieuwe innovatieve technieken moeten daarbij helpen. Ook wordt weten­schappelijke onderbouwing van behandelingen strenger getoetst. Wat leveren ze op en hoe kun je dat aantonen?

Aanleiding was de noodzaak om de almaar stijgende zorgkosten te beheersen

Tegelijkertijd werd objectief vastgesteld dat de vergoe­ding voor praktijkkosten voor logopedisten in de eerste lijn te laag was. Naast intensieve lobby door de NVLF bij overheid en verzekeraars, namen