Log in
Het thema van het online jaarcongres, dat op vrijdag 30 oktober plaatsvindt, is Trots op Logopedie. Iedere logopedist kent de momenten waarop je weet wat je betekent voor de mens tegenover je. Iemand die je helpt om contact te maken, om mee te doen, om weer mens te zijn tussen de mensen. Vier logopedisten vertellen wanneer zij (extra) trots zijn/waren op het vak waarvoor zij gekozen hebben.
Redactie

Sylvia van der Drift werkt drie dagen per week in haar eigen praktijk en daarnaast als preverbaal logopedist aan huis.

‘Ik ben het meest trots op mijn werk als ik, samen met ouders, een resultaat kan bereiken dat echt verschil maakt voor het dagelijks leven. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de afbouw van sondevoeding bij prematuur geboren baby’s. Wanneer deze kindjes uit het ziekenhuis worden ontslagen met sondevoeding begeleid ik de ouders thuis met het afbouwen van de logopedische interventies die nodig zijn om het drinken veilig te laten verlopen. Wanneer er voor het eerst een fles helemaal leeg gaat of wanneer de sonde er uiteindelijk uit kan zijn ouders, en ik ook, heel trots! De overgang van het ziekenhuis naar huis is groot en ouders hebben vaak veel vragen over het drinken, de overgang naar een andere soort speen op de fles etcetera. Ik vind het heel dankbaar werk om ouders in