Log in
Vernieuwen en durven loslaten. Als we de afgelopen vijfenhalf jaar van zijn voorzitterschap met Theo de Koning doornemen, komen deze twee begrippen vaak voorbij. “Mijn vertrek per 1 mei heeft alleen met mijzelf te maken: ik verander graag organisaties om ze beter te maken, ze op eigen benen te zetten. De NVLF was zover dat ik kon loslaten”.
Ruud Nannes

Bij zijn afscheid kijkt Theo de Koning nog één keer achterom. Is de boel wel op orde voor zijn opvolger Michel Dutrée? “Een paar zaken hebben vooral indruk op mij gemaakt. Dat waren de fraude, het organisch afstoten van de secties, het lobby-traject, de leerstoel Logopediewetenschap en het Paramedisch Platform Nederland”. Portret van een oud-voorzitter die zich bedrijfsinternist noemt.

In zijn bekende, weloverwogen stijl drukt Theo de Koning zich fijntjes uit. Tijdens dit laatste interview neemt hij nog eenmaal de tijd om de voetafdruk van zijn beleidsperiode in de juiste context te zetten. Aan een aantal onderwerpen heeft hij levendige herinneringen. Zo kostte de fraude veel tijd in de rechtbank vanwege de langlopende strafrecht- en tuchtrechtprocedures. Maar uiteindelijk kreeg de NVLF ruim vijf ton terug: ‘een mooi proces’ kwam tot een eind. Daar heeft de vereniging lering uit getrokken door de eigen, interne procedures strakker aan te trekken.

Theo de Koning: “Het opheffen van de secties is geheel volgens