Log in
Het jaarlijkse NVLF congres verschilde dit jaar op twee punten met de afgelopen jaren. Allereerst vond het plaats op de eerste zaterdag in oktober in plaats van op de gebruikelijke vrijdag in november. 
Paul Wouters

Daarnaast werd de hele ochtend besteed aan het veranderende zorglandschap. Door de dynamische opzet en de verschillende sprekers, die door dagvoorzitter Marijke Roskam begeleid en soms flink aan de tand gevoeld werden, was de ochtend verrassend, inspirerend. De vragen die vanuit de zaal gesteld werden gaven aan dat de presentaties aanzetten tot denken. Tijdens het middagprogramma konden aanwezigen kiezen uit diverse vakinhoudelijke lezingen.