Log in
Logopedie brengt toegevoegde waarde voor veel behandelingen. Als het gaat om communicatie, goed slikken en een gezonde stem bijvoorbeeld. Vier professionals vertellen over hun samenwerking met een logopedist.
Annemarie van Dijk

“Zonder logopedist kunnen we de hulpvraag van kinderen niet oplossen”

Roosje hendrickx is psycholoog bij audiologisch centrum Auris in Bergen op Zoom en Goes. Ze onderzoekt kinderen – van peuters tot adolescenten – die moeite hebben met communiceren. “Ik zie vooral kinderen die niet goed kunnen horen of een hulpvraag hebben rondom spraak of taal. ‘Waarom praat mijn kind nog niet?’ vragen de ouders dan, of: ‘Waarom verstaan anderen hem niet? Soms worden deze kinderen door een logopedist doorgestuurd. Vaak is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis.

Samen met een logopedist en soms ook de audioloog ga ik met deze kinderen aan de slag. We hebben elkaar nodig om te begrijpen wat er aan de hand is. De logopedist kijkt specifiek naar de achterstand in de taal en de spraak, ik let ook op intelligentie, gedrag, motoriek en sociaal-emotioneel functioneren. Door intelligentieonderzoek, observaties en anamnesegegevens van ouders krijg ik een beeld van de ontwikkeling