Log in
Op 6 februari 2015 werd door Partners in Verstaan (Auris, NSDSK en Pento), Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht de tweede editie van het internationale congres TaalStaal georganiseerd. In het nieuwe TivoliVredenburg in Utrecht konden de deelnemers lezingen van nationale en internationale sprekers bijwonen, posters over onderzoeksprojecten bekijken, bijpraten met collega’s en genieten van het mooie uitzicht over Utrecht.
Esther van Niel

Marjan Bruins (dagvoorzitter) gaf aan dat zij trots was op het plaatsvinden van een tweede TaalStaal congres. Het thema van deze dag was de afbakening van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en comorbiditeit. Zij gaf aan dat dit thema belangrijk is, omdat kennis over TOS het handelen stuurt en helpt bij het vormgeven van een evi dence based behandeling. Kennis draagt ook bij aan het kunnen uitleggen wat TOS is, aangezien de term is nog steeds onbekend voor buitenstaanders.

Het thema van het congres was de afbakening van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en comorbiditeit

In dit verslag wordt een samenvatting gegeven van de gegeven presentaties. De sheets van presentaties zijn te downloaden van www.taalstaal.nl.

Hoe specifiek is een specifieke taalontwikkelingsstoornis (S-TOS)?

Ellen Gerrits stelde dat de term ‘specifiek’ een verbreding heeft ondergaan de laatste jaren. Eerst mocht er geen sprake zijn van bijkomende problematiek, maar inmiddels wordt een taalstoornis specifiek genoemd als deze niet verklaard kan worden door een andere beperking.