Log in
Karin Neijenhuis

De Kennisagenda Logopedie bevat meerdere onderzoeksvragen over het bevorderen van de communicatieve toegankelijkheid van de maatschappij voor personen die communicatief kwetsbaar zijn. Logopedisten kunnen hier in belangrijke mate aan bijdragen, bijvoorbeeld via het trainen van de communicatieve vaardigheden van naasten, onderwijsprofessionals en zorgprofessionals. Maar communicatieve toegankelijkheid van de samenleving omvat veel méér dan alleen gesprekspartners die goed kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld ook aan toegankelijkheid en begrijpelijkheid van digitale informatie (websites, apps) en fysieke vormen van informatie in de omgeving (bewegwijzering).

Uit studies naar communicatieve toegankelijkheid blijkt het openbaar vervoer hoog te scoren op het gebied van communicatieve belemmeringen. Christine Bigby en haar collega’s voerden een kwalitatieve studie uit naar communicatieve toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Australië (2019). Een belangrijke uitkomst was dat de passagiers die te maken hadden met behulpzaam en responsief treinpersoneel, weinig belemmeringen ervaarden. Treinpersoneel met de juiste communicatieve vaardigheden kan