Log in
In de week van 18 t/m 24 augustus 2014 vond in Malta de Speech and Language Therapy (SLT) Summer School plaats aan de Malta University. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement dat ieder jaar in een ander land plaatsvindt. Ieder jaar wordt de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven vertegenwoordigd door een aantal vierdejaars studenten.
Anneke van Boksel, Caroline Saes, Manon Sloos, Milou Damen

Studenten van verschillende landen en universiteiten namen vijf dagen lang deel aan een internationaal onderwijsprogramma met colleges en workshops. Iedere dag werd een specifiek thema aan de orde gesteld. De onderwerpen van de colleges en workshops waren gerelateerd aan het thema van de dag. De thema’s waren: ‘Interprofessional Education’, ‘Challenges for schoolage children and young adults’, ‘Emerging issues and new trends in SLT’, ‘Application for technology and implications for SLTs’ en ‘Early intervention and promotion’. De thema’s en onderwerpen worden in dit verslag verder toegelicht. De intentie van deze Summer School is om internationalisering te stimuleren en te bevorderen binnen de logopedie. Hieronder wordt kennismaken met internationale logopediestudenten -verstaan, maar ook kennismaken met de (eventuele) inhoudelijke verschillen in opleiding en lesinhoud.

Er waren 120 logopediestudenten afkomstig uit veertien verschillende landen aanwezig. Studenten en docenten van verschillende universiteiten uit België, China, Duitsland, Finland, Griekenland, China, Ierland, Italië Malta, Oostenrijk, Spanje, de Verenigde Staten (VS), Zweden en natuurlijk Nederland waren vertegenwoordigd.