Log in
Donderdag 14 april werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het onderwijsachterstandenbeleid. In aanloop naar het debat had de NVLF aan de woordvoerders onderwijs van de Tweede Kamer vijf punten ter overweging meegegeven. SP-Kamerlid Tjitske Siderius liet direct weten deze punten mee te nemen.
Redactie

Veel aandacht was er voor de door het kabinet voorgestelde bezuinigingen en voor de verdeling van het geld tussen steden en kleinere gemeenten. Een ander onderwerp waar terecht veel over werd gesproken door -Kamerleden is de signalering van taalontwikkelingsstoornissen en adequate verwijzing om kinderen goed te kunnen behandelen.

Kernpunten uit het debat

Michel Rog van het CDA zei daarover: -“Logopedisten geven aan dat onderwijsachterstanden regelmatig het gevolg is van een taalontwikkelingsstoornis, een neurologische aandoening. Deze aandoening komt in alle lagen van de bevolking voor en verdient een gerichte behandeling, terwijl deze taalen spraakstoornissen nu vaak niet ontdektworden. Ziet de staatsecretaris mogelijkheden om in iedere gemeente één instantie verantwoordelijk te maken voor het screenen van kinderen van 0-4 jaar op een taalontwikkelingsstoornis on onderwijsachterstanden aan te pakken? Bij een stoornis helpt het niet als er woordjes worden gestampt, de kinderen moeten de juiste zorg krijgen.”

Kamerlid Karin Strauss (VVD) onderstreepte het pleidooi van het