Log in
In 2021 wordt het nieuwe ‘Profiel Logopedist’ gelanceerd. Hierin is veel aandacht voor de verschillende rollen die de logopedist heeft bij de uitoefening van het vak. In elke editie van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie staan we daarom dit jaar stil bij een van deze rollen. Wij spreken met logopedisten Jessica Spaargaren en Karin Adema over hun interprofessionele samenwerkingen en Yvonne van Zaalen, die een boek schreef over dit onderwerp.
Michelle Iwema

‘Schuring geeft glans,’ vertelt Yvonne van Zaalen. ‘Juist struggles vormen een broodnodig ingrediënt voor samenwerking. Als samenwerken niet moeizaam verloopt dan moet je je afvragen hoe je de dingen anders kunt aanpakken.’ Yvonne van Zaalen schreef het Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn, waarvan afgelopen september de tweede oplage verscheen. Hierin beschrijft zij het interprofessioneel samenwerken modelmatig en vanuit een breed perspectief. In haar boek zet zij uiteen wat de basis dient te zijn voor een goede samenwerking, ongeacht in welke vorm deze plaatsvindt. ‘Dat begint met persoonlijke factoren zoals elkaar kennen, respecteren en vertrouwen. Je hebt ook organisatorische factoren zoals de ruimte krijgen om te overleggen en letterlijk een goede ruimte hebben. Elkaars taal leren spreken is ook belangrijk, zoals zorgen dat je dezelfde begrippen gebruikt. Als je bij het samenwerken hobbels ervaart zijn er altijd checklists waarmee je kan kijken, waar dat door komt. Maar het is dus mijn overtuiging dat