Log in
Na de huisartsen zijn nu ook de logopedisten bezig met schrap- en verbetersessies. Waar staan we ruim een half jaar nadat de NVLFleden om de tafel zaten om hun voorstellen voor schrappen en verbeteren te verzamelen?
Annemarie van Dijk

Vrijwel alle logopedisten zullen het herkennen: door alle regels, administratieve verplichtingen en protocollen blijft er te weinig tijd over voor hen om wie het gaat: de cliënten. Bovendien is er geen tijd om je te verdiepen in bijvoorbeeld een nieuwe methodiek of vakliteratuur. En terwijl er voortdurend nieuweregistraties bijkomen, worden eenmaal ingevoerde administratieve taken zelden afgeschaft.

Omdat de hele zorg hierover klaagt, riep minister Bruno Bruins van Medische Zorg in 2017 op om het schrappen van regels en administratie te versnellen. Daarom organiseerde de NVLF afgelopen voorjaar tijdens de jaarlijkse districtsbijeenkomsten schrapen verbetersessies. Daarnaast konden leden bij werkgroepen aanschuiven waar dit onderwerp op tafel kwam.

‘Het was leuk om al die mensen enthousiast te zien schrappen’, zegt NVLF-bestuurslid Janneke de Waal- Bogers. ‘Ik merkte trouwens dat leden het prettig vinden dat we input vanuit hen hebben opgehaald, dat we als NVLF niet voor de leden beslissen. We hebben nu weer goed zicht op wat er speelt in het veld. Of