Log in
Op 14 april 2023 organiseerde Stichting Dyslexie Nederland het congres Scherp stellen op dyslexie. Het congres werd bijgewoond door diagnostici en behandelaars van dyslexie, waaronder gedragswetenschappers, orthopedagogen en logopedisten. De opkomst op deze zonnige dag, op een mooie locatie centraal in het land, was goed. Deelnemers konden waardevolle lezingen en workshops met veel interessante en up-to-date informatie bijwonen. Hier wordt een samenvatting gegeven van de plenaire lezingen die in de ochtend werden gegeven.
Janneke de Waal-Bogers

Terugkijken en scherp stellen: herkomst van dyslexie en comorbide problematiek – Prof. dr. Peter de Jong, Universiteit van Amsterdam

Peter de Jong opende het congres. Hij begon met een uiteenzetting van de oorzaken van dyslexie die zich op verschillende niveaus bevinden: het biologisch niveau (genetica en hersenontwikkeling), het cognitieve niveau (waar de cognitieve processen plaatsvinden) en het gedragsniveau (waar de stoornis aan de hand van symptomen tot uiting komt). Zo is algemeen bekend dat er een familiair risico is op dyslexie (genetica, biologisch niveau). Deze genetica heeft invloed op de hersenontwikkeling en brengt problemen op cognitief niveau met zich mee. Bij dyslexie zien we vaak dat er problemen zijn met cognitieve processen die te maken hebben met fonologie. Deze fonologische problemen op cognitief niveau leiden tot lees- spellingsproblemen (gedragsniveau).

Vroeger werd er gezocht