Log in
Zo kopte een artikel bij de NOS in mei 2023. Zorgverleners besteden te veel tijd aan administratie. Die tijd wordt dan niet besteed aan de patiënt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de zorgsector het programma (Ont)Regel de Zorg opgesteld met als doel dat zorgverleners minder regeldruk ervaren. Samen schrappen we de onnodige regels, zo schrijft het ministerie op haar website. Hierdoor ontstaat er meer tijd en werkplezier. Tegelijkertijd stelt efficiënte en effectieve samenwerking hoge eisen aan de inrichting van een sluitend en passend informatieoverdracht systeem.
Yvonne van Zaalen

Effectieve en efficiënte samenwerking is grotendeels afhankelijk van nauwkeurige administratie en passende informatieoverdracht, die zowel mondeling als digitaal kan plaatsvinden. Digitale informatie heeft als voordeel dat de informatie blijvend beschikbaar is voor allen die toegang hebben tot die data. Mondelinge overdracht heeft als voordeel dat het heel snel gaat, en dat je door de spreekmelodie en je gezichtsuitdrukking een boodschap kan versterken of verzachten. Mondelinge data is slechts tijdelijk beschikbaar voor de aanwezigen en daarmee mogelijk wel efficiënt, maar onvoldoende effectief. Effectieve informatieoverdracht tussen professionals is door de Joint Commission, een onafhankelijke organisatie in de Verenigde Staten die gezondheidsopleidingen en -organisaties accrediteert en certificeert, tot een van de