Log in
Binnen het Roermondse samenwerkingsverband ELK Kind werken logopedisten, ergotherapeuten en kinderfysiotherapeuten interdisciplinair samen. Logopedist Anouk Bovens en ergotherapeut Dominique van Manen vertellen wat dit in de praktijk betekent voor cliënt, ouders, henzelf en andere betrokkenen.
Erica Renckens

In Roermond komen eens per maand op vrijdagmiddag twee logopedisten, twee ergotherapeuten en twee kinderfysiotherapeuten samen voor een gezamenlijke lunch in Medisch Centrum Bredeweg. In wisselende samenstelling bespreken ze tijdens dit lunchoverleg de casussen die ze momenteel voorhanden hebben en onderzoeken ze hoe de verschillende disciplines kunnen bijdragen aan een optimale behandeling van het kind. De therapeuten maken allen deel uit van ELK Kind, een eerstelijns samenwerkingsverband tussen logopedisten, ergotherapeuten en kinderfysiotherapeuten. ELK verwijst naar de eerste letters van de drie disciplines.

‘Zo’n acht jaar geleden hebben we fysiotherapiepraktijk Daelenbroeck gevraagd om samen te sparren over onze raakvlakken’, vertelt Anouk Bovens, logopedist en stotterbehandelaar bij logopediepraktijk Logopédica. ‘We werkten natuurlijk al wel met veel verschillende disciplines samen, maar in de praktijk werk je toch vaak langs elkaar heen. Ieder doet zijn eigen deel – dat zijn eerder multidisciplinaire samenwerkingen. Wij waren specifiek op zoek naar ínterdisciplinaire samenwerking, omdat je elkaar dan pas echt versterkt en zo