Log in
De Nederlandse zorg staat aan het begin van een fors transitieproces. Veel meer dan nu  zal de zorg in de toekomst georganiseerd zijn op basis van de wensen van de patiënt. De  positie en het werk van zorgaanbieders verandert. Paramedici krijgen daarbij een steviger  positie, maar zullen de meerwaarde van hun handelen nog duidelijker moeten aantonen.  Het is aan de beroepsvereniging en de opleiders de logopedisten van vandaag en morgen  bij deze transitie te ondersteunen. Dat zijn in een notendop de belangrijkste conclusies  van de geslaagde zomertoer die de NVLF en de hogescholen gezamenlijk organiseerden.  Tijdens het jaarcongres op 8 november wordt hierop voortgeborduurd. 
Paul Wouters

Bestuursleden en bureaumedewerkers van de  NVLF namen de moeite naar alle provincies van  het land af te reizen. De hogescholen droegen  bij aan het programma. Leden leverden een vrije avond  in om in gesprek te gaan en na te denken over het vak.  Aan betrokkenheid binnen de beroepsgroep geen  gebrek. Het vak is mooi en belangrijk. Dat moet zo  blijven. Daarvoor is wel nodig dat tijdig wordt ingespeeld  op komende veranderingen, was de gedeelde  conclusie. Tegelijkertijd blijft belangrijk dat logopedisten  hun werk met plezier kunnen doen en niet  gefrustreerd raken door regelgeving, administratieve  last en achterblijvende honorering. Toekomst en heden  zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, gaven de  leden aan beroepsvereniging en opleiders mee.

Veranderende  zorgvraag

NVLF-verenigingsmanager Boudewijn de Ridder  schetste tijdens de bijeenkomsten een aantal ontwikkelingen  rond het vak, de organisatie en financiering  van de zorg. De dubbele vergrijzing houdt de gezondheidszorg  komende decennia in de greep. Over goed  tien jaar is het aantal 65-plussers