Log in
Samen voor kwaliteit. Met die missie is het meerjarenbeleidsplan van de NVLF dit jaar van start gegaan. Wat kunnen leden de komende jaren verwachten op het gebied van kwaliteit en belangenbehartiging? En hoe zal dit de samenwerking intern en extern bevorderen?
Annika van Hemert, Marliek Schulte, Marloes van der Boom

De dienstverlening van de NVLF speelt zich voor veel leden vaak ‘achter de schermen’ af. Transparantie over het proces is daarom noodzakelijk en draagt bij aan de herkenning bij leden en de nodige samenwerking. In de vorige editie van Logopedie heeft u kunnen lezen hoe het beleidsterrein communicatie hieraan bijdraagt en wat de doelen voor de komende jaren zijn. De eerste maanden van 2016 is een succesvol begin gemaakt met de externe profilering waarbij ook al concrete belangstelling vanuit de politiek is bewerkstelligd. Wat betreft de interne communicatie met de leden vindt de nadere invulling nog plaats, maar zeker is dat er meer ruimte gaat komen voor ‘bottom-up’.

Ambitieus

Op het gebied van kwaliteit en belangenbehartiging heeft de NVLF tevens een ambitieuze agenda. De opdrachten die de leden tijdens de districtsbijeenkomsten van de NVLF in 2015 meegaven, liegen er dan ook niet om:

  1. Versterk het zichtbaar zijn van de NVLF voor leden, patiënten, zorgverzekeraars en politiek
  2. <