Log in
De NVLF is al jaren betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen. In dit artikel volgt een overzicht van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn. Ook kunt u hieronder zien waar u richtlijnen kunt vinden als ze gereed zijn.
Annika van Hemert

Multidiscipinaire richtlijnen in ontwikkeling

Er worden op dit moment zes multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld waarbij de NVLF betrokken is. De NVLF vaardigt hier gespecialiseerde logopedisten voor af.
De Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ) werkt sinds 2014 aan een richtlijn Gehoor. Deze richtlijn is in concept gereed, men verwerkt nu de feedback op het concept. Verder werkt de JGZ sinds het begin van 2016 aan een richtlijn Taal/spraak, deze richtlijn staat nog echt in de kinderschoenen.
De richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding is in 2014 gestart, ook daar is inmiddels een concept van gereed. De verwachting is dat de richtlijn begin september rondgestuurd kan worden naar alle betrokken disciplines voor autorisatie en als alle partijen de richtlijn geautoriseerd hebben zal deze gepubliceerd worden.
Ook is er een richtlijn Dysfagie in ontwikkeling, de ontwikkeling is gestart in 2014. Inmiddels is ook hier een conceptversie klaar en heeft de NVLF feedback gegeven op het