Log in
Op 16 april jl. werd ter gelegenheid van de Werelddag van de stem in Meander MC te Amersfoort een symposium georganiseerd door het STZ expertisecentrum laryngologie in samenwerking met de opleiding Logopedie van de Hogeschool Utrecht.
Lydeke Fransen

Jurjaan Snelleman, KNO-arts in Meander MC en docent aan de opleiding Logopedie te Utrecht, opende de dag met een korte introductie van de ondersteunende partners, waaronder de NVDMG, de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde. Ook leidde hij de dag inhoudelijk in, door de specifieke problematiek van de psychogene stemstoornis te introduceren: de combinatie van psychogene en organische problemen die ten grondslag kunnen liggen aan de stemstoornis, waarmee een patiënt zich presenteert bij de huisarts. De benaming ‘psychogene stemstoornis’ is niet eenduidig; de term functioneel, of niet-organisch wordt ook gebruikt om psychogene stemstoornissen aan te duiden. De behandeling van psychogene stemstoornissen is soms gericht op de functionele stemstoornis, waarbij de behandeling door een logopedist wordt gegeven. In andere gevallen wordt de patiënt ook wel behandeld door een psycholoog en is de behandeling gericht op de psychologische onderliggende stoornis. Sommige behandelcentra bieden de mogelijkheid om een gecombineerde behandeling van een logopedist samen met een psycholoog te geven.

Jurjaan Snelleman