Log in
Als logopedisten willen we bijdragen aan maatschappelijke participatie van onze cliënten.
Redactie

De testen en instrumenten die we kunnen gebruiken zijn echter vaak gericht op het in kaart brengen van de stoornis zelf. Uitkomsten over stemkracht, woordvinding, actieve woordenschat en zinsbouw geven weinig inzicht in de dagelijkse communicatie en de mogelijkheden en belemmeringen die een cliënt hierin ervaart. Wat betekent bijvoorbeeld het aantal gestotterde lettergrepen voor deelname aan een vergadering? Het systematisch in kaart brengen van ervaren belemmeringen in de communicatie in het dagelijks leven is belangrijk. Met deze informatie kunnen logopedist en client samen logopedische behandeldoelen opstellen, zodat iemand ondanks zijn communicatieve uitdagingen optimaal kan participeren in het dagelijks leven. Daarnaast biedt het de mogelijkheid de gestelde doelen te evalueren.

Helaas bestaat er geen goede vragenlijst om communicatieve participatie in kaart te brengen. Bestaande vragenlijsten vormen voor communicatie-kwetsbare doelgroepen een grote uitdaging; ze begrijpen de vragen vaak niet, waardoor de uitkomsten een verkeerd beeld geven