Log in
Straks is er geen apart beroeps- en opleidingsprofiel meer, maar één profiel Logopedist. NVLF en LOOL zetten daar gezamenlijk de schouders onder.
Wilma van Hoeflaken

‘Ons nieuwe profiel geeft inzicht in hoe er wordt gekeken naar de logopedist van nu en van de toekomst’, zegt Manon van der List. ‘Het is logisch dat NVLF en LOOL dit product samen ontwikkelen’, vindt Sofie van Wessel. Manon is als vicevoorzitter van de NVLF betrokken bij de totstandkoming van het profiel. Zij is logopedist en orthopedagoog en heeft een eigen logopediepraktijk in een paramedisch kindercentrum in Barendrecht. Sofie van Wessel is bij de totstandkoming van het profiel betrokken als vicevoorzitter van het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL). Sofie, van origine klinisch linguïst en logopedist, is opleidingscoördinator van de logopedieopleiding in Almere. Beiden maken deel uit van de stuurgroep van het project dat het nieuwe profiel ontwikkelt.

‘Het huidige beroepsprofiel is uit 2013’, zegt Manon. ‘Binnen de NVLF herzien we elke vier jaar de producten indien dit nodig blijkt te zijn. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe inzichten.’ Het beroepsprofiel stond dus al