Log in
De NVLF heeft de ambitie om in 2027 de logopedische zorg dicht bij de patiënt aan te bieden in interprofessionele teams. Dit vormt een van de pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Voor de logopedische zorg betekent dit onder meer samenwerking met andere (paramedische) disciplines en instanties om samen zorg te bieden op de plaats waar de patiënt veel verblijft. Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie sprak een aantal patiëntenverenigingen over het samenwerken tussen zorgprofessionals en waarom dit van belang is voor de cliënten.
Michelle Iwema

‘Samen beslissen is noodzakelijk voor een goede zorg’

Monique Lindhout

Monique Lindhout is afgestudeerd logopedist en directeur van Hersenletsel.nl, de patiëntenvereniging in Nederland voor alle mensen met nietaangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten.

Voorbeelden van samenwerkingen van Hersenletsel. nl met andere organisaties? Daar heb je er volgens Monique legio van. ‘Als je ervoor wilt zorgen dat mensen met NAH of afasie kunnen meedoen in de maatschappij kun je niet anders dan met zoveel mogelijk betrokken partijen samenwerken.