Log in
Als tijdens de 20-weken-echo blijkt dat hun ongeboren kindje schisis heeft, slaan veel aanstaande ouders aan het googelen. Wat is schisis? Kan mijn kindje straks wel goed eten en drinken en goed leren praten? Ze stuiten op veel verschillende mogelijkheden en ‘waarheden’.
Suus van Geffen

‘De behandelprotocollen van de schisisteams in Nederland verschillen nogal’, zegt Hester de Wilde, logopedist in het Utrechtse WKZ en lid van het schisisteam in dat kinderziekenhuis. ‘In Utrecht adviseren we bijvoorbeeld om het harde gehemelte voor de eerste verjaardag te sluiten, terwijl er schisisteams zijn die ervoor pleiten om dat later te doen. Dat wekte veel verwarring, onder andere bij ouders en huisartsen.’ De richtlijn schisis, die sinds februari van dit jaar van kracht is, zorgt voor meer uniformiteit en dus voor meer duidelijkheid en transparantie, denkt De Wilde. Zij was een van de twee logopedisten die door de NVLF waren afgevaardigd om de richtlijn te ontwikkelen. ‘Sinds 2011 is er een prenatale schisisrichtlijn. De nieuwe richtlijn schisis omvat het zorgpad voor kinderen van nul tot tweeëntwintig jaar, het logopedisch zorgpad is daar onderdeel van.’

Het is niet zwart-wit

De nieuwe richtlijn ontwikkelen was niet eenvoudig, want er is weinig literatuur om de huidige behandelingen aan te toetsen. ‘