Log in
Als logopedist kun je ook zélf, zonder hulp van de NVLF, invloed uitoefenen op de politiek. Dat bewijst logopedist Mariëtte van Duin.
Redactie

Voor de start van haar succesverhaal moeten we terug naar mei 2016. Mariëtte van Duin schreef het kwaliteitsjaarverslag van haar praktijk en zag dat ze in 2015 twintig procent minder behandelingen voor kinderen met spraaktaalproblemen had gedaan dan in 2014. “Vreemd, want het is natuurlijk niet zo dat ineens twintig procent minder kinderen spraaktaalproblemen hebben”, aldus Mariëtte van Duin. De oorzaak lag ergens anders: bij het vervallen van de logopedische screening op basisscholen. “Die was wegbezuinigd door de gemeente. Er was wel een screening bij de jeugdarts voor in de plaats gekomen, maar inhoudelijk is dat niet van hetzelfde niveau. Het resultaat is dat met name de niet-hoogopgeleide ouders de weg naar de logopedist niet uit zichzelf weten te vinden. Met alle gevolgen voor kinderen van dien. Ik vond dat een slechte ontwikkeling, dus daarom heb ik aangeklopt bij de gemeente.”

Formeel en informeel

Het is het begin van een lang traject, waarvoor Van Duin een lange adem nodig