Log in
Goed nieuws van de Alumnivereniging logopediewetenschap: de vereniging is uitgebreid naar een studie- en alumnivereniging en heet nu officieel Logoscientia!
Redactie

Hoewel de Alumnivereniging Logopediewetenschap al sinds 2012 actief is, onder andere met de organisatie van de jaarlijkse Dag van deLogopediewetenschap, was er nog geen officiële verenigingsvorm. Ruim een jaar geleden kwam een groep enthousiaste studenten met het verzoek om een gezamenlijke studie en alumnivereniging op te richten. Studenten en alumni zijn aan de slag gegaan en hebben op 27 augustus 2015 een officiële studie- en alumnivereniging opgericht.

Bij een vereniging hoort een aansprekende naam. De bestuursleden hebben een peiling gedaan onder de eindejaar studenten.‘Logoscientia’ bleek de grote favoriet.

Een belangrijk doel van Logoscientia is het vormen een netwerk van studenten en alumni, die elkaar goed weten te vinden. Daartoe zullen activiteiten worden georganiseerd rondom kennisuitwisseling en profilering van de studie en de beroepsmogelijkheden van afgestudeerde logopediewetenschappers. De Dag van de Logopediewetenschap (jaarlijks in mei of juni) blijft daarin een belangrijke plaats innemen als platform waar afgestudeerde logopediewetenschappers logopedisten kunnen informeren over hun onderzoek. Om de onderlinge cohesie binnen de studie