Log in
Op 3 maart 2016, internationale World Hearing Day met als thema ‘Childhood hearing loss: act now, here is how’, vond de officiële opening van het Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA) plaats. Voor deze feestelijke gelegenheid werd een symposium georganiseerd rondom het thema: de effecten van hoorstoornissen op het functioneren van jonge opgroeiende slecht-horende en dove kinderen.
Eline Chantal van Knijff, Monique J.A. Lamers

Het LHCA, opgericht door prof. dr. Martine Coene (Leerstoelhouder Toepaste taalwetenschap, Vrije Universiteit, Amsterdam) en klinisch fysicus audioloog dr. Theo Goverts (VUmc, KNO Ear&Hearing), is een centrum dat wetenschappelijk onderzoek uitvoert en onderwijs organiseert rondom taal en gehoor. Het richt zich onder andere op jonge slechthorende en dove kinderen. Met hun taal nog volop in ontwikkeling kunnen kinderen niet, of minder goed, terugvallen op talige kennis om een ontbrekende of gebrekkige input vanwege hun slechthorendheid te compenseren. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs gaan deze kinderen vaker naar het reguliere onderwijs. Binnen het reguliere onderwijs is de kwaliteit en de kwantiteit van de taalinput extra van belang. De rumoerige omgeving van een klaslokaal maakt het immers nog moeilijker voor deze kinderen de les te volgen of te communiceren met hun klasgenootjes of leerkrachten. Een van de speerpunten vanuit de taalwetenschappelijke hoek is de relatie tussen talige ontwikkeling en schoolse vaardigheden van slechthorende kinderen, bijvoorbeeld door te