Log in
De NVLF heeft inmiddels negen ereleden. Zij wensen alle logopedisten niets dan goeds voor 2023.
Redactie

Saakje de Costa

‘Ik hoop dat het iedere logopedist lukt om binnen samenwerkingsverbanden en netwerkzorg, de logope­dische expertise te blijven benadrukken en vast te houden. Deze manier van samenwerken, is zo belang­rijk voor goede zorg aan de patiënt. Daarnaast wens ik voor de hele beroepsgroep dat we goede en passende financiering (met name in de eerste lijn) kunnen bewerkstelligen. We moeten er met elkaar voor zorgen dat het beroep van logopedist een blijvend stevige plaats in de zorg krijgt.’

Lenie