Log in
De komst van vrije tarieven per 1 januari 2017 leidt bij een deel van de logopedisten tot onrust. Anderen denken dat er niet veel zal veranderen ten opzichte van afgelopen jaren. In elk geval was de centrale vraag bij tien districtsbijeenkomsten van de NVLF dit voorjaar overduidelijk: wat betekent de nieuwe situatie voor de dagelijkse praktijk? Beleidsmedewerker Marliek Schulte stelt leden gerust, maar waarschuwt tegelijkertijd. De zorgwereld verandert en dat blijft zo.
Paul Wouters, Ruud Nannes

De invoering van de vrije tarieven is een fundamentele wijziging in de systematiek van financiering. Dat wil echter niet zeggen dat de wereld er op 1 januari aanstaande opeens anders uitziet. ‘De komst van vrije tarieven markeert nogmaals de overgang naar het marktgericht werken van de zorgverzekeraars. Maar ook zonder de invoering van de vrije tarieven was al sprake van tarieven die niet vast lagen. Zorgverzekeraars kochten al een paar jaar onder het maximum NZa-tarief in. In de praktijk verandert er dus weinig’, aldus Marliek Schulte.

Onrust

Ze snapt de onrust bij de leden. Het is een optelsom: steeds meer administratieve lasten, lage tarieven en onrust over het Kwaliteitsregister Paramedici. ‘De praktijkvoering staat onder druk, ervaren veel praktijken. Maar op zichzelf is dit geen reden om tegen vrije tarieven te zijn. Wel drukt de last van de toegenomen administratieve verplichtingen zwaar op de beroepsuitoefening. Daarom zijn de paramedische beroepsgroepen samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) begonnen om op basis van