Log in
In tijden van corona gaat alles anders, ook op de opleidingen logopedie. Op de Academie Logopedie aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen vonden ze een goede modus tussen online en fysiek onderwijs, vertelt Mariska Janssen, senior docent en coördinator roostering.
Annemarie van Dijk

Al het onderwijs online, ook de toetsen. Zo zagen de maanden vóór de zomervakantie eruit bij de Academie Logopedie aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen. In het nieuwe studiejaar biedt de opleiding een mix van online en fysiek onderwijs aan. De eerste- en tweedejaars studenten krijgen anderhalve dag per week online les door middel van projectmatig werken, hoor- en werkcolleges. Het online onderwijs verloopt nog gestructureerder dan in het voorjaar, zegt Mariska Janssen. ‘We gebruiken Microsoft Teams en benutten zoveel mogelijk functionaliteiten. Zo maken we online klaslokalen en werkruimtes en koppelen we onze leeromgeving aan Teams. De hoorcolleges nemen we op, zodat we die volgend jaar weer online kunnen aanbieden. Daarnaast volgen de studenten anderhalve dag praktijklessen op de hogeschool. Op de praktijkdagen kunnen ze – tijdens de lessen van het Blokthema, Eigen Stem en Spraak en Onderzoeksmethodologie – fysiek met elkaar discussiëren, brainstormen en praktische vaardigheden oefenen.’

Studenten denken mee

De studenten zijn verdeeld