Log in
In Nederland maken meer dan een half miljoen mensen gebruik van Ondersteunde Communicatie (OC), zoals gebaren, symboolkaarten en spraakcomputers. Experts Hans van Balkom en Gerna Scholte zouden graag zien dat OC een prominentere plek krijgt binnen de logopedie. ‘Er is nog zo veel meer mogelijk!’
Erica Renckens

Mensen denken bij ondersteunde communicatie nog vaak aan apparaten. Maar een apparaat zélf communiceert niet, dat gebruiken wij om met elkaar te kunnen communiceren’, vertelt Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie voor mensen met een meervoudige beperking aan de Radboud Universiteit. ‘OC draait om attitude: je wordt sámen OC-gebruiker. Je moet je bewust inleven in de ander, synchroniseren; alleen dan kun je elkaar begrijpen en communiceren. En vanuit daar is leren en ontwikkeling mogelijk.’

Boost

Zo’n tien jaar geleden ontwikkelde Van Balkom in het kader van een Europees project het taalinterventieprogramma KLINc, Kinderen Leren Initiatieven Nemen in communicatie. Uit de bijbehorende studie bleek dat de taalontwikkeling van peuters en kleuters met meervoudige beperkingen een flinke boost kreeg in een uitdagende en aangepaste speelen leeromgeving. Ondersteunende communicatiehulpmiddelen speelden hierbij een belangrijke rol. ‘In het verleden werden die vooral ingezet om behoeften in het dagelijks leven kenbaar te maken. Nu zien we OC