Log in
Zoveel mogelijk logopedisten ontmoeten en spreken. Voelen wat hen bezighoudt, waar ze van dromen en misschien ook waar ze wakker van liggen. Maar vooral: een bijeenkomst die bijdraagt aan de motivatie om de volgende dag weer met energie en enthousiasme aan het werk te gaan. Dat is voor NVLF-voorzitter Michel Dutrée de gewenste uitkomst van het NVLF-congres op 8 november in Nieuwegein.
Paul Wouters

Waarom vind je dat ontmoeten zo belangrijk?

‘De vereniging vertegenwoordigt een belangrijke paramedische beroepsgroep. De leden verwachten dat je hun belangen behartigt. Terecht. Tegelijkertijd vragen overheid, publiek en verzekeraars aan de beroepsvereniging om richting te geven aan de ontwikkeling van het vak. Hoe borg je kwaliteit? Hoe denk je de noodzakelijke samenwerking in te vullen? Hoe wil je het adagium ‘dicht bij de patiënt en georganiseerd in de wijk’ gaan invullen? Dan is het belangrijk dat je weet wat de leden bezighoudt. Op die vragen kun je alleen met elkaar een antwoord geven. Na de zomertoer is dit weer een moment om elkaar te zien en te spreken.’

Wat drijft je als voorzitter?

‘Goed en met plezier kunnen werken vind ik ontzettend belangrijk. Dat geeft energie en voldoening. Dat ervaar ik zelf en ik wens het iedereen toe. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we met elkaar hard aan trekken. Dat